Organizator:

Przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne

Podziel się

Przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne wykonywane są wyłącznie przez służby pionu technicznego IDEA Expo.

We wskazanym przez Wystawcę miejscu wyprowadzane jest:

→    przyłącze wod-kan wraz z podłączeniem urządzenia własnego lub oddzielnie zamówionego np. zlewozmywak, zmywarka, maszyna

→    punkt czerpalny wody bez odpływu np. do kostkarki, maszyny

→    odpływ wody (instalacja kanalizacyjna)

Ciśnienie wody w sieci MTP oscyluje w granicach 2,5 - 3,0 bar w zależności od poboru wody i jest uzależnione wyłącznie od ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej. Jeśli Wystawca zgłasza inne potrzeby proponujemy zabezpieczenie się we własnym zakresie w hydrofor stabilizujący ciśnienie wody.