Organizator:

Przyłącza sprężonego powietrza

Podziel się

Sprężone powietrze jest dostarczane z sieci MTP w pawilonach 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8 i 8A.

Przyłącza o ciśnieniu 6,0-8,5 bar, zakończone standardowo szybkozłączami DN 7.2. są wykonywane wyłącznie przez uprawnione służby IDEA Expo, dla łącznego wydatku:

→     200 litrów na minutę

→     600 litrów  na minutę

→     1000 litrów na minutę

Do zasilania sprężonym powietrzem eksponatów o specjalnych wymogach uczestnicy targów zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie dodatkowe reduktory (dla uzyskania wartości pośrednich ciśnienia), filtry, odwadniacze, osuszacze itp.