Organizator:

Przyłącza elektryczne

Podziel się

Przyłącza elektryczne niezbędne do zasilania urządzeń i oświetlenia stoiska wykonują wyłącznie służby IDEA Expo.

Oferta obejmuje wykonanie przyłączy elektrycznych (przewody zakończone gniazdami) w miejscu wskazanym przez klienta, o odpowiedniej mocy:

→      0,1 - 3,0kW (1x16A) zakończone gniazdem CEE 16A 3pin (2P+Z) 230V

→      0,1 - 9,0kW (3x16A) zakończone gniazdem CEE 16A 5pin (3P+Z+N) 400V

→      9,1-14,0kW (3x25A) zakończone gniazdem CEE 32A 5pin (3P+Z+N) 400V

→     14,1-18,0kW (3x32A) zakończone gniazdem CEE 32A 5pin (3P+Z+N) 400V

→     18,1-36,0kW (3x63A) zakończone gniazdem CEE 63A 5pin (3P+Z+N) 400V

→     36,1-50,0kW (3x80A) zakończone gniazdem CEE 125A 5pin (3P+Z+N) 400V

→     50,1-70,0kW (3x125A) zakończone gniazdem CEE 125A 5pin (3P+Z+N) 400V

→     wykonanie niestandardowych przyłączy elektrycznych (po konsultacji z zespołem technicznym i indywidualnej wycenie)

 

Instalacje elektryczne stoisk są wyłączane codziennie po zamknięciu pawilonów.

W uzasadnionych przypadkach można zamówić całodobowe podłączenie odbiorników (np. urządzeń chłodniczych, telekomunikacyjnych, systemów alarmowych itp.) ze specjalnych, wydzielonych do tego celu obwodów:

→     gniazdo całodobowe 230V (hermetyczne z uziemieniem 1x10A)

→     gniazdo całodobowe 400V (CEE 16A 5pin (3P+Z+N))

Zgodnie z obowiązującymi na terenach MTP przepisami technicznymi instalację elektryczną na stoisku należy zabezpieczać wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi 30mA. Istnieje w MTP możliwość wypożyczenia tablic rozdzielczych zaopatrzonych w taki wyłącznik z pożądaną (i dostosowaną do mocy przyłącza) ilością obwodów (gniazd 230V):

→     wypożyczenie tablicy rozdzielczej 3 obw. (1faz.)

→     wypożyczenie tablicy rozdzielczej 6 obw. (1faz.)

→     wypożyczenie tablicy rozdzielczej 9 obw. (1faz.)

→     wypożyczenie tablicy rozdzielczej 12 obw. (1faz.)

Stąd, aby uzyskać dostęp na stoisku do gniazda wtykowego 230V, należy zamówić oprócz przyłącza elektrycznego 0,1 - 3,0kW (1x16A) zakończonego gniazdem CEE 16A 3pin (2P+Z) 230V także tablicę rozdzielczą 3 obw. (1faz.)

UWAGA: Zamawiający przyłącza elektryczne są zobowiązani do uiszczenia opłaty za użytkowanie sieci energetycznej MTP, której wysokość uzależniona jest od mocy przyłącza i długości trwania imprezy (aktualną stawkę ogłasza organizator w Warunkach Uczestnictwa w Targach).