Organizator:

Elementy podwieszane

Podziel się

W trosce o bezpieczeństwo, MTP uzależniają wykonanie usługi w niektórych pawilonach od pory roku, dzieląc rok kalendarzowy na okres zimowy trwający od 1 listopada do 31 marca (niekorzystne warunki atmosferyczne np. opady śniegu) oraz na okres letni.

Możliwość podwieszania elementów konstrukcyjnoreklamowych w obrębie stoiska do konstrukcji stropów pawilonów precyzuje tabela dopuszczalnych obciążeń stropodachów będąca załącznikiem nr 2 „Przepisów technicznych i przeciwpożarowych”.

Oferta obejmuje:

 • zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg z podwieszeniem elementów Wystawcy
 • zawieszenie i przymocowanie do konstrukcji stałej pawilonu linki stalowej o maksymalnym udźwigu 50 kg bez podwieszenia elementów Wystawcy
 • doprowadzenie przyłączy elektrycznych do podwieszanej konstrukcji o niezbędnej mocy:
  • 0,1 - 3,0kW (1x16A)
  • 0,1 - 9,0kW (3x16A)
  • 9,1-14,0kW (3x25A)
  • 14,1-18,0kW (3x32A)
  • 18,1-36,0kW (3x63A)

Do wykonania usługi, oprócz jej zamówienia, niezbędne jest podanie:

 • rodzaju konstrukcji
 • wysokości umocowania konstrukcji od posadzki [m]
 • ciężaru konstrukcji
 • terminu dostarczenia konstrukcji
 • kontaktu do wykonawcy zabudowy (tel. komórkowy)

oraz przesłanie do tech:

 • rysunku przekroju stoiska
 • rzutu stoiska z naniesionymi punktami (zwymiarowanymi X,Y) w których mają być opuszczone linki
 • orientacji stoiska względem stoisk sąsiednich (obrysy i numery stoisk)

Bez tych informacji nie jesteśmy w stanie zweryfikować możliwości wykonania usługi podwieszenia.