Organizator:

Światowe Forum Miejskie w Katowicach - największe tegoroczne wyzwanie za nami!

Podziel się

Grupa MTP i IDEA Expo jako operator logistyczny WUF11 stanęły na wysokości zadania

Sukcesem zakończyło się World Urban Forum 2022, które odbywało się w Katowicach w dniach 26 do 30 czerwca 2022 r. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ścisłej współpracy z agendą ONZ - UN Habitat. Grupa MTP była odpowiedzialna za kompleksową organizację i obsługę WUF11. 

Grupa MTP oraz nasz zespół techniczny IDEA Expo były odpowiedzialne za zaprojektowanie i wykonanie aranżacji istniejących przestrzeni kongresowych w MCK w Katowicach oraz budowę tymczasowych hal wystawienniczych, kompleksową aranżację przestrzeni w MCK, wyposażenie istniejących sal konferencyjnych i pomieszczeń biurowych m.in. dla ONZ. Zapewniliśmy też niezbędną infrastrukturę informatyczną, systemy audio-wideo oraz catering. Grupa MTP była także odpowiedzialna za obsługę wystawców – państw i instytucji obecnych na WUF11. W wydarzeniu w ramach URBAN Expo wzięło udział 93 wystawców z 43 krajów. Dodatkowo Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej powierzyło Grupie MTP zaprojektowanie, budowę i utrzymanie Pawilonu Polski na WUF11 oraz przygotowanie koncepcji wystawy interaktywnej.

W przygotowanie wydarzenia zaangażowanych było prawie 4000 osób w tym prawie 100 pracowników Grupy MTP i kolejnych 400 zatrudnionych, specjalnie do tego projektu w ramach umów tymczasowych. Ogromną pomoc stanowiła też grupa 300 wolontariuszy, którzy pomagali uczestnikom konferencji zarówno w budynkach Międzynarodowego Centrum Kongresowego, jak i strefach konferencyjnych, zlokalizowanych w różnych miejscach Katowic.

W wydarzeniu wzięło udział 10 626 osób ze 155 krajów, kolejne 6153 śledziło Forum online. World Urban Forum odbywa się co 2 lata w różnych krajach i poświęcone jest szeroko rozumianej polityce miejskiej.  Koncentruje się na zrównoważonym rozwoju miast i regionów. Podobnie było w Katowicach. W czasie trwania WUF11 przedstawiona została Krajowa Polityka Miejska 2030. Jest to dokument, który będzie wyznaczał ramy dla kształtowania polityki miejskiej w Polsce przez następną dekadę. Dokument opiera się na Nowej Agendzie Miejskiej oraz powstał w zgodzie z duchem Celów Zrównoważonego Rozwoju. Razem z „Planem Działań dla Miast”, który jest katalogiem dobrych praktyk i trendów zrównoważonej urbanizacji w ujęciu lokalnym, KPM2030 będzie zdecydowanie stanowiło dziedzictwo WUF11 dla naszego kraju.

W programie WUF11 niezwykle ważna była polska sesja specjalna dotycząca odbudowy miast po wojnie i katastrofach naturalnych. Głos przedstawicieli ukraińskich miast był szczególnie ważnym świadectwem podczas WUF 11. Prowadzone dyskusje pomogą w obudowie ukraińskich miast i zniszczonej infrastruktury.

A poniżej prezentujemy kilka danych, które dają wyobrażenie, z jak dużym wyzwaniem przyszło nam się zmierzyć, dodajmy, że z sukcesem:

- 18.000m2 zewnętrznych struktur tymczasowych (struktury tymczasowe i łączniki) klimatyzowanych i w pełni uzbrojonych w sieć elektryczną i internetową
- 8.000m2 ekspozycji (93 stoiska) w ramach Urban Expo
- 22 multifunkcjonalne w pełni wyposażone sale konferencyjne z nagłośnieniem w systemie silent mode, wybudowane poza salami istniejącymi MCK,
- 170 kabin symultanicznych z tłumaczeniem na 10 języków
- 6.000 headsetów
- 110 punktów kontroli wejść do sal konferencyjnych
- 764m2 powierzchni projekcji, do której wykorzystaliśmy 53 projektory
- 55 km światłowodów tworzących infrastrukturę kablową ICT
- 500 laptopów i 120 drukarek
- 800 projektów graficznych
- 8000 krzeseł i 1200 stołów
- 8 stacji transformatorowych, około 1,5MW mocy urządzeń klimatyzacyjnych
- 1000 szt. różnych opraw oświetleniowych.
- blisko 4.000 osób, w tym 100 pracowników Grupy MTP i IDEA Expo zatrudnionych do realizacji projektu
- 390 personelu pomocniczego i 300 wolontariuszy
- 30 fotografów i wideooperatorów obsługujących oficjalny serwis prasowy